บริการตรวจวัดสายตา

ด้วยเครื่องมือที่ทันสมัย

ตรวจวัดสายตาโดยเจ้าหน้าที่ผู้ชำนาญ ด้วยอุปกรณ์มาตรฐานระดับโลก...

AUTO REF/KERATOMETER ARK-1/ARK-1a/ARK-1s

Features

  • Accurate refraction measurement
  • Easy VA measurement with glare test
  • Simple opacity assessment with retroillumination image
  • Patient-friendly accommodation measurement
  • Keratometry measurement with mire ring